OASIS WERELDWIJD

SOCIALE INCLUSIE

Oasis werkt wereldwijd aan de opbouw van gezonde en inclusieve gemeenschappen. Oasis doelt hierbij op de inclusie van de meest kwetsbare en kansarme groepen in deze gemeenschappen, waarin zij betrokken en versterkt worden om hier zelf positief aan bij te dragen.

We werken onder andere met straatkinderen, scholen in achtergestelde buurten, slachtoffers van mensenhandel, HIV positieven...


OASIS BELGIUM VZW

In België werkt Oasis naast de projecten in Beringen voornamelijk rond het thema huiselijk geweld en uitbuiting:

Sinds 2009 bezoekt en ondersteunt Oasis België (migranten)vrouwen en hun kinderen in en rond de grootsteden in Vlaanderen die zich in situaties van uitbuiting , huiselijk geweld of kansarmoede bevinden. Deze vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, worden bezocht door teams van vrijwilligers en geïnformeerd over hun rechten, doorverwezen naar de juiste instanties en begeleid als zij de stap willen zetten naar het normaal economisch circuit. Dit gebeurt onder de naam Oasis Welkom Project.

In december 2013 heeft Oasis in samenwerking met een partnerorganisatie in Antwerpen de sociale koffiebar KoffieKlap geopend. Hier zijn voorgenoemde en andere kansarme vrouwen welkom om in te stappen in een werkervaringsproject waar ze de nodige begeleiding krijgen om door te stromen naar een job in de horeca. Het verwelkomende en sociale netwerk waarin de vrouwen worden opgenomen speelt hierbij een enorm belangrijke rol.


WAAR STAAN WE VOOR - ETHOS

Onder de tab Themababbel kan je nog meer terugvinden over de waarden die we belangrijk vinden bij Oasis.

Het ethos inspireert de manier waarop we activiteiten vorm geven in onze dagelijkse werking.