OASIS WERELDWIJD

SOCIALE INCLUSIE

Oasis werkt wereldwijd aan de opbouw van gezonde en inclusieve gemeenschappen. Oasis doelt hierbij op de inclusie van de meest kwetsbare en kansarme groepen in deze gemeenschappen, waarin zij betrokken en versterkt worden om hier zelf positief aan bij te dragen.

We werken onder andere met straatkinderen, scholen in achtergestelde buurten, slachtoffers van mensenhandel, HIV positieven...


OASIS BELGIUM VZW

DOELGROEPEN

In België werkt Oasis naast de BuurtBar momenteel met 2 doelgroepen:

Sinds 2009 bezoekt en ondersteunt Oasis België vrouwen in en rond de grootsteden in Vlaanderen die zich in situaties van uitbuiting , huiselijk geweld of kansarmoede bevinden. Deze vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, worden bezocht door teams van vrijwilligers en geïnformeerd over hun rechten, doorverwezen naar de juiste instanties en begeleid als zij de stap willen zetten naar het normaal economisch circuit. Dit gebeurt onder de naam Oasis Welkom Project.

In december 2013 heeft Oasis in samenwerking met een partnerorganisatie in Antwerpen de sociale koffiebar KoffieKlap geopend. Hier zijn voorgenoemde en andere kansarme vrouwen welkom om in te stappen in een werkervaringsproject waar ze de nodige begeleiding krijgen om door te stromen naar een job in de horeca. Het verwelkomende en sociale netwerk waarin de vrouwen worden opgenomen speelt hierbij een enorm belangrijke rol.

In Brussel richt Oasis zich sinds 2012 op kansarme kinderen en hun families in de gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Tot 2013 werd er vooral gewerkt met kinderen in het voormalige Gesu klooster. Sinds de sluiting van het kraakpand door het gemeentebestuur in dat najaar, bestond een groot deel van het werk van Oasis erin om met de sociale dienst en andere partners alternatieve woonruimte te zoeken voor deze gezinnen. In samenwerking met de plaatselijke basisschool La Sagesse werd ervoor gezorgd dat de kinderen naar school konden blijven gaan, met als doel de kwetsbaarheid van deze kinderen voor kansarmoede, slechte gezondheid, laag zelfbeeld, uitbuiting en verhandeling te verminderen. Daarnaast voorziet Oasis momenteel een essentieel ontbijt en gezonde lunch voor 30 kinderen.


WAAR STAAN WE VOOR - ETHOS

Onder de tab Zingeving kan je nog meer terugvinden over de waarden die we belangrijk vinden bij Oasis.

Het ethos inspireert de manier waarop we activiteiten vorm geven in onze dagelijkse werking.