Doneer

Wil je het BuurtBar project graag ondersteunen? 


BE 18001514331765 |  GEBABEBB |

BNP Paribas Fortis | Oasis Belgium VZW, Edouard Hubertilaan 51, 3080 Tervuren | met vermelding “gift project BuurtBar” & je rijksregisternummer 

Vernoeming rijksregisternummer is verplicht sinds 1/1/2024 om te genieten van belastingaftrek (Verplichting SPF Financiën – art 323/3 CIR92).


of via deze weg:

Uw steun, hoe groot of klein ook, maakt onze werking mogelijk.

Hartelijk dank!