Themababbel

Verbinding met jezelf & de a(A)nder

Themababbel 

Bij de BuurtBar willen we dieper in gesprek gaan rond waarden en thema's die we belangrijk vinden. Die waarden geven zin aan ons leven. We zetten elke maand een thema in de kijker dat de waarde die we belangrijk vinden uitdrukt.

Samen willen we een traject afleggen van groei zodat die thema's meer en meer deel uit maken van ons persoonlijk leven en de samenleving. Maandelijks bespreken we tijdens de themababbel op de derde dinsdag van de maand (10u-11u30): 

- wat het thema voor ieder van ons betekent 

- hoe de figuur van Jezus ons kan inspireren om de waarde uit te leven 

- wat dit kan betekenen voor ons en onze huidige maatschappij

Door hierover in gesprek te gaan, ontdekken we waar we zelf staan. Welke waarden vinden we belangrijk en hoe worden we de beste versie van onszelf? Persoonlijke groei gebeurt niet vanzelf. Het is een heel bewust proces in interactie met de mensen om ons heen. Tijdens de themababbels hopen we samen op weg te gaan en de betekenis van ons leven in een groter perspectief te zien.  

Iedereen die graag wat dieper ingaat op deze thema's is welkom, ongeacht wat je achtergrond is.

Elke derde dinsdag van de maand verwelkomen we je graag in Het Blauw Huis (Lutgart site, Beringen-centrum).

Het ga je goed. 

52 wegwijzers naar een veerkrachtig leven. (Gerrit Houtman)

In 2023 bespreken we elke maand een thema uit het boekje 'Het ga je goed' van Gerrit Houtman


Het ga je goed! is een inspiratieboek vol pastorale inzichten en duidelijk geschreven door Gerrit Houtman om de lezer weer hoop te geven. En dan niet alleen 'menselijke hoop', vanuit het positieve denken, maar vooral 'christelijke hoop', die veel verder reikt. Hier enkele thema's:

Iedereen is welkom om samen een tasje koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen rond het maandthema. Freddy Mantels begeleidt het gesprek en inspireert ons met Bijbelse wijsheden.

Wanneer? elke derde dinsdag van de maand, 10u tot 11u30

Waar? het Blauw Huis (parking Stadswal als je met de auto komt)

Graag eens deelnemen? Geef een seintje aan Miet via 0494 344174 of loop gewoon binnen!

Vrijwilliger Freddy Mantels in beeld


"Om mij gelukkig te voelen heb ik er nood aan om iets te mogen betekenen. 

De mogelijkheid die de BuurtBar mij biedt om mijn gaven te gebruiken geeft dan ook veel voldoening."


'De BuurtBar wilde een Alpha opstarten. Omdat ik als gepensioneerde leerkracht PGO graag lesgaf en in het bijzonder vanuit de gespreksvorm, heb ik toegezegd om dat te leiden. Het sprak me aan dat het gekoppeld werd aan een kleine maaltijd. Dat ging door bij een gastgezin.  Het ging daarbij vooral om de ontmoeting en verbinding. Samen eten doet een band ontstaan en geeft ruimte om te delen wat er in je hart leeft. De leerstof stond niet centraal, maar het gesprek. En dat is levensecht leren. Dat is ook de manier waarop Jezus mensen benaderde. Hij had oog en hart voor wat er in hen omging. Hij doorbrak vooroordelen om mensen te bereiken. Hij bracht hoop en vreugde. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw die in de brandende zon alleen water kwam putten. Ze was blijkbaar niet gewenst bij de groep vrouwen die in de koele morgen water kwam putten. Jezus spreekt haar tot haar verbazing aan. Zijn houding maakt haar nieuwsgierig. Er komt een diepgaand gesprek, dat vertrekt vanuit een gewone vraag: ‘Kan je me wat drinken geven?’

Denk aan de overspelige vrouw die van Jezus mocht horen: ‘Ook ik veroordeel u niet.’ …


Als ik nu terugdenk aan de Alpha cursussen die zijn doorgegaan, dan zie ik dat er met enkele deelnemers een band is gegroeid die standhoudt. Het verlangen om verder te gaan, heeft ertoe geleid dat we verder bleven samenkomen. We hebben daarbij eerst het Johannes-evangelie als basis gebruikt en daarna zijn we overgeschakeld naar de kernwaarden. Het is ons verlangen dat we bij die kernthema´s nadenken of en in hoeverre ons leven en de BuurtBar werking een levende realiteit zijn.

Ik ervaar dat als verrijkend voor mezelf om daar intens mee bezig te zijn. Leef ik hoopvol? Leef ik vreugdevol? Leef ik geduldig en meelevend? Leef ik vergevensgezind? Wordt mijn leven gekenmerkt door zelfbeheersing en nederigheid? 

In hoeverre ervaren mensen in de BuurtBar-werking iets van deze waarden? Hoe kunnen we hierin groeien?

Om mij gelukkig te voelen heb ik er nood aan om iets te mogen betekenen. De mogelijkheid die de BuurtBar mij biedt om mijn gaven te gebruiken geeft dan ook veel voldoening.'