Digitaal verbinden & versterken

Digitale inclusie in Beringen

Tijdens de schoolvakanties is er geen digipunt

NIEUW! Vanaf september is er ook een digipunt in de Kringwinkel Beverlo op vrijdagen van 10u tot 12u.


Voor meer info over wat vrijwilligerswerk bij een digipunt inhoudt, contacteer gerust coördinator Miet: miet.vandebroek@oasisbe.org

Benieuwd naar de ervaringen van enkele van de bezoekers van onze digipunten?

Bekijk hier het filmpje:

"Maar liefst 40% van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting.

32% van die mensen heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% gebruikt geen internet. Hoe lager de inkomens en het opleidingsniveau, hoe minder de digitale vaardigheden. Deze vorm van kwetsbaarheid treft vooral ouderen, vrouwen, laaggeschoolden en werkzoekenden, gezinnen met lage inkomens. " (Barometer digitale inclusie)


VERBINDEN EN ONTMOETEN - ook digitaal!

Dit jaar zal de BuurtBar met steun van de Vlaamse overheid, stad Beringen en ondersteuning van andere partners, zich inzetten in Beringen om inwoners die digitaal uitgesloten zijn of dreigen te geraken, te ondersteunen om veilig gebruik te kunnen maken van digitale media indien ze dit wensen.


Oasis vzw zal concreet:

- Het digitale aanbod in Beringen samenbrengen in een overzichtelijke BROCHURE die vanaf april verspreid zal worden (zie hieronder).

- 5 DIGIPUNTEN opzetten waar Beringenaren toegang hebben tot het Internet en op bepaalde momenten (coronaproof) geholpen worden met hun digitale basisvragen door opgeleide vrijwilligers (opstart eerste digipunt voorzien in april).

- een aantal SESSIES mee helpen organiseren verspreid over Beringen ROND DIGITALE THEMA'S voor inwoners met geen/zwakke digitale vaardigheden

De stad Beringen zal daarnaast in dit kader gezinnen zonder toegang tot internet detecteren en ondersteunen.


DIGIVRIJWILLIGERS GEZOCHT! KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Wil jij graag Beringenaren verder helpen met hun digitale (basis)vragen en zelf ook nog bijleren? Opleiding en ondersteuning worden voorzien. Meer info vind je hier.

#zorgenvoormorgen