BuurtBar

Ontmoeten en verbinden

MOBIELE KOFFIEBAR

WORKSHOPS

DIGIBABBEL

ALPHA

Naar aanleiding van de 4-delige reeks 'Eenzaam' op Canvas, werd er door Canvas een Instagram story gemaakt over het BuurtBar project.

De hele story is hier te bekijken (BuurtBar komt als laatste):

De reeks kan via deze link herbekeken worden: 4-delige reeks 'Eenzaam'

BuurtBar vierde haar 5-jarig bestaan!

Bedankt aan de aanwezigen om dit samen te vieren en aan alle medewerkers om er een echt feest van te maken!

Met dank aan Jean Beerten voor de foto's!

Uit de 5 geselecteerde projecten kwam het BuurtBar project als laureaat uit de bus van de Megafoon van Oikonde!

Op 25 april vond de uitreiking van de Megafoon van Oikonde-Leuven, editie 2019 plaats. 52 zorgzame initiatieven stelden zich kandidaat.

Buurtbar uit Beringen werd de laureaat. Naast Buurtbar gaf de Megafoon nog podium aan vier andere initiatieven: De Groene Ridder, de fietstaxi van Buurtwerk 't Lampeke uit Leuven, Huizen van de Vrede uit Brugge , Uilenspel uit Gent, en het project Schoolpoortwerking van de Vrienden van het Huizeke uit Brussel.

Op Facebook meer foto's en verslag over deze prijsuitreiking of via de website van Oikonde Leuven.

Mobiele koffiebar bestrijdt eenzaamheid

26 april 2019

Peter Goris

In Beringen trekken vrijwilligers rond met een koffiebar. Met drank en gebak strijden ze tegen eenzaamheid bij oudere mensen. “Eenvoudige dingen hebben soms fantastische effecten.” Met die insteek wonnen ze de Megafoon prijs.


Lees het hele artikel op Sociaal.Net

Wat maakt de BuurtBar speciaal?

De BuurtBar is een sociaal initiatief van Oasis vzw met als doel buurten te versterken en vereenzaming van ouderen in Beringen tegen te gaan.

Buurtbewoners samenbrengen en verbinden via de koffiebar, Duo Plus, huisbezoekjes, Alpha of Digibabbels: dit alles doet Oasis vanuit een Christelijke visie, met respect voor ieders overtuiging, afkomst, leeftijd, ...

Iedereen is welkom!