Word jij ook deel van ons team?

       De BuurtBar zoekt momenteel:​​
  • Koffiebarcoördinator
  • Koffiebarmedewerkers
  • Communicatie vrijwilliger
  • Vrijwilliger die Duo Plus helpt uitbouwen 
  • Vrijwilligers die helpen flyeren in de buurten 
  • Vrijwilligers met een passie voor bakken
  • Vrijwilliger die het dienstenaanbod Beringen up to date houdt 
  • Ondersteuning voor de administratie
  • Vrijwilligers die de BuurtBar op locatie brengen 

Voor meer info:
www.vrijwilligerswerk.be 
Informatienamiddag rond vrijwilligerswerk bij de BuurtBar.

Wanneer?
Donderdag 3 mei: 13u-16u
Waar?
De Cor, Pastorijstraat 42, Koersel

Koffiebarcoördinator

  
We zoeken momenteel iemand die de coördinatie van de koffiebar-activiteiten mee kan ondersteunen.  Iemand met een creatieve geest die meedenkt hoe de ontmoetingsmomenten zo aangenaam mogelijk te organiseren met een klein budget.  
Je zal opgeleid worden om koffies, smoothies en thee te zetten op kwaliteitsvolle manier. Je helpt bij het openhouden van de BuurtBar en het serveren van koffie, thee en ander lekkers. Het sociale contact met de bezoekers staat hierbij centraal. Je bent met het team een informeel aanspreekpunt over het bestaande dienstverleningsaanbod voor senioren in Beringen (info en opleiding is voorzien). Eventuele vragen, noden en behoeften van de doelgroep worden gesignaleerd aan de coördinator.
  

Koffiebarmedewerker

Communicatie vrijwilliger

Je helpt de coördinator met het ontwerp van flyers en posters voor de BuurtBar en het up to date houden van de Facebook-pagina en van de website. Je kan ook helpen lokale kanalen uit te zoeken waarlangs het best activiteiten kunnen bekend gemaakt worden.
  
Vrijwilliger die Duo Plus helpt uitbouwen
  
We willen vereenzaming tegengaan door ouderen die zich opgeven met een vraag voor gezelschap of vrijetijdsinvulling, aan een of meerdere andere ouderen te koppelen. Met ondersteuning van de coördinator help je mee de database uitbouwen, huisbezoekjes te doen en de buddywerking bekend te maken in Beringen. 
Vrijwilligers met een passie voor bakken
          Maak jij mensen graag blij met je lekkere creaties?
  
Je verzorgt een of meerdere keren per maand het huisgemaakt gebak dat bij de koffie kan geserveerd worden aan de BuurtBar. Specialere soorten gebak worden geäpprecieerd om tot een aantrekkelijk aanbod te komen. Er wordt met de coördinator afgesproken of het gebak opgehaald wordt of aan de koffiebar afgeleverd wordt.
De onkosten voor de gebruikte ingrediënten kunnen vergoed worden of afgeleverd worden.
 
Helpen flyeren in je buurt
    
Er worden in de zomer vaak flyers verdeeld voordat de BuurtBar de buurt zal bezoeken. Je helpt eenmalig of op regelmatige basis flyers te verdelen in je eigen buurt of in een buurt naar keuze. Je kan ook specifiek flyers of een poster meenemen om die in je eigen kring, supermarkt, vereniging… te verdelen.

Vrijwilliger die het dienstenaanbod up to date houdt

 Een van de doelstellingen van de BuurtBar is een informeel aanspreekpunt te zijn voor oudere buurtbewoners ivm het bestaande dienstverleningsaanbod in Beringen. 
Je brengt de informatie die relevant kan zijn voor senioren in Beringen (dienstenaanbod, verenigingsaanbod) samen op een overzichtelijke manier en houdt deze info up to date. Je bedenkt een creatieve manier om deze informatie aan de BuurtBar bekend te maken via een bord, map, tablet …
 
Administratie ondersteuning

Je kan verschillende administratieve taken opnemen: registratie van het geconsumeerde aan de koffiebar, na een BuurtBar de kassa tellen, registratie van de consumpties en kas in excel, ingeven aankopen in Excel, opmaken facturen, helpen opstellen van een budget… 
  
De BuurtBar-caravan op locatie brengen
          Heb jij een auto die ons caravannetje van <750kg kan trekken?
  
Je kan je opgeven om de BuurtBar-caravan een of meerdere keren per maand van de standplaats in Ham naar een van de locaties in Groot-Beringen te brengen en/of in omgekeerde richting. Een kilometervergoeding is bespreekbaar.
 
 Interesse of meer info? 
Contacteer Miet: 
miet.vandebroek@oasisbe.org
0494 34 41 74
of via het formulier onder 'Contact'