BuurtBar

Project van Oasis Belgium vzw

www.oasisbe.org
Oasis werkt wereldwijd aan de opbouw van gezonde en inclusieve gemeenschappen. Oasis doelt hierbij op de inclusie van de meest kwetsbare en kansarme groepen in deze gemeenschappen.
We werken onder andere met straatkinderen, scholen in achtergestelde buurten, slachtoffers van mensenhandel, HIV positieven...   
In België werkt Oasis  naast de BuurtBar momenteel met 2 doelgroepen:Sinds 2009 bezoekt en ondersteunt Oasis België Thaise vrouwen in massagesalons in en rond de grootsteden in Vlaanderen die zich in situaties van uitbuiting  of kansarmoede bevinden. Deze vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, worden bezocht door teams van vrijwilligers en geïnformeerd over hun rechten, doorverwezen naar de juiste instanties en begeleid als zij de stap willen zetten naar het normaal economisch circuit. Dit gebeurt onder de naam Oasis   Welkom Project .   
Bij het project Love Abroad informeren we vrouwen die via een huwelijksbureau naar België willen komen via een website rond leven en cultuur hier in België en over risico’s van mensenhandel. Oasis brengt hen langs deze weg ook in contact met mogelijke advies- en hulporganisaties. 
In december 2003 heeft Oasis in samenwerking met een partnerorganisatie in Antwerpen de sociale koffiebar KoffieKlap geopend. Hier zijn voorgenoemde en andere kansarme vrouwen welkom om in te stappen in een werkervaringsproject waar ze de nodige begeleiding krijgen om door te stromen naar een job in de horeca. Het verwelkomende en sociale netwerk waarin de vrouwen worden opgenomen speelt hierbij een enorm belangrijke rol.
 
 
 
 In Brussel richt Oasis zich sinds 2012 op kansarme kinderen en hun families in de gemeente Sint-Joost-Ten-Node. Tot 2013 werd er vooral gewerkt met kinderen in het voormalige Gesu klooster. Sinds de sluiting van het kraakpand door het gemeentebestuur in dat najaar, bestond een groot deel van het werk van Oasis erin om met de sociale dienst en andere partners alternatieve woonruimte te zoeken voor deze gezinnen. In samenwerking met de plaatselijke basisschool La Sagesse werd ervoor gezorgd dat de kinderen naar school konden blijven gaan, met als doel de kwetsbaarheid van deze kinderen voor kansarmoede, slechte gezondheid, laag zelfbeeld, uitbuiting en verhandeling te verminderen. Daarnaast voorziet Oasis momenteel een essentieel ontbijt en gezonde lunch voor 30 kinderen. 
   

Oasis & ethos 

Oasis is een organisatie die actief is in 11 landen: Bangladesh, België, Burkina Faso, India, Kirgizië, Mozambique, Zuid-Afrika, Uganda, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zimbabwe.
 
De organisatie vertrekt hierbij vanuit een christelijk ethos, namelijk het geloof dat iedereen gemaakt is naar het beeld van God en daarom met respect en waardigheid behandeld moet worden, ongeacht geslacht, ras, geloof of seksualiteit. Door het aanreiken van een opbouwend netwerk en van kansen, tracht Oasis ieders potentieel tot volle ontplooiing te laten komen.
 
  
Kwetsbare vrouwen
Kansarme kinderen
Oasis